Regnskapstjenester skreddersydd for din bedrift

Nicolaisens Regnskapskontor KS hjelper deg med å få orden i papirene. Bruk en autorisert regnskapsfører enten du trenger hjelp til deler av regnskapet, eller alt. Med vårt moderne system tilpasser vi behovet til hver kunde, vi gjør det enkelt for deg!

Kontakt en regnskapsfører

Nicolaisens Regnskapskontor KS hjelper deg med følgende:

Regnskapsføring

Få oversikt over firmaet med korrekt føring av regnskap. Vi hjelper deg med hele eller deler av regnskapet. Vi er oppdaterte på lover og regler slik at bokføring, avstemming og rapportering blir utført presist.

Lønnskjøring

Spar tid og ressurser på å sette bort lønnskjøring til en regnskapsfører. Vi sørger for at dine ansatte får lønn utbetalt til rett tid. Våre ansatte har lang erfaring med lønn og lønnskjøring og holder seg alltid oppdatert på gjeldende lovverk.

Fakturering og purring

Behov for å effektivisere faktureringen? I vårt program kan betalinger automatiseres betraktelig.  Ved utestående betalinger kan det automatisk sendes varsel med eller uten purregebyr. Få kontroll på alle frister og forfallsdatoer.

Autobank

Autobank er et konsept som har til formål å automatisere og forenkle administrative rutiner rundt inngåelse av avtaler, distribusjon og bokføring av inn- og utbetalingsfiler ovenfor bank.

Remittering

Spar tid og penger på å samle fakturaer til betaling. Få bedre kontroll på betalinger ved å effektivisere dette i vårt system. Unngå dobbeltbetalinger og ekstraarbeid ved å overlate dette til en regnskapsfører.

Økonomisk rådgivning

Våre medarbeidere deler gjerne sin kompetanse og kunnskap med deg. Vi har lang erfaring med problemløsning av både administrative og økonomiske oppgaver. Det er viktig for oss å ha et tett samarbeid med våre kunder, derfor får du som kunde en fast rådgiver som vil lære seg å kjenne din bedrift.

Årsoppgjør

På slutten av regnskapsåret sørger vi for at regnskapet blir avstemt og at alle opplysninger er korrekte for å finne ut hvor mye bedriften må skatte. Våre medarbeidere har lang erfaring med utarbeidelse av årsoppgjør og ligningspapirer for små og mellomstore bedrifter.

Revisoroppfølging

Vi tar oss av alt av oppfølging av regnskapet i forbindelse ved revisjonen av årsregnskapet.   Vår lange erfaring med årsoppgjør gjør at revisor i mindre grad trenger å involvere deg når årsoppgjøret skal revideres.

Ønsker du mer informasjon om våre regnskapstjenester?

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat rundt dine behov.

Kontakt en regnskapsfører